terça-feira, agosto 17, 2004

Esa incerta sensación

Neste traballo, é normal sentir esa incapacidade de atopar a solución ó problema apresentado, de non "da-la talla", de sofrer ese bloqueo mental. Pero é moito peor cando penso que, moitas veces, si ese fracaso ocorrera, ninguén se daría conta e no peor dos casos, mesmo sería felicitado polo resultado.