quinta-feira, setembro 09, 2004

Xornal do pobo

Aproveito estes intres para felicitar ó periodico checo Lidove noviny ( o xornal do pobo) que no ano 2001 decidiu rexeitar a tipografía creada por Stormtype para un redeseño da súa cabeceira despois de dous anos de traballo e seguir a utilizar a Times New Roman de Stanley Morison. E os felicito porque dende hai un tempo, nun moi honrado xesto pola súa parte, o deseñador da familia tipográfica decidiu que se non ía ser usada para o fin que foi deseñada, non pensaba gañar uns pesos con ela e decidiu poñe-las ó noso dispor de balde.

mostra de lido