quarta-feira, outubro 06, 2004

Nota Mental

Reler unha e outra vez este post en design observer sobre ese desastre chamado ITC Garamond. Tentar entendelo. Meter un comentario absurdo e engadir ao curriculum: Colaborou nun texto con Mathew Carter, Erik Spiekerman e Jonathan Hoefler. Reler outra vez. Tentar entender os razonamientos. Tentar entendelo todo.