quinta-feira, novembro 25, 2004

Polo lombo

Esta podería ser unha forma de organizar a miña biblioteca. Unha forma definitiva de abrazar a miña profesión e cargar o meu mosquetón detrás da bandeira da forma para darlle o seu merecido ó fondo.