quinta-feira, novembro 11, 2004

Política

¿Cara onde nos diriximos se a esquerda sofre de complexo de Edipo e a dereita sofre dun agudísimo síndrome de Estocolmo?