sexta-feira, fevereiro 11, 2005

Como xa uso este blog somentes como almacén de ligazóns, aí va un feixe delas:

Por suposto compre comezar recomendando a estupenda opera prima da pouco "prima" estrela mediática e nembargantes amiga, Almu.

Non é improbable que algún día atopemos o libro de Almu neste blog no que podemos atopar as cubertas dos libros que aparecen na prestixiada lista do Niu Llor Taims.

O blog de Keith Tam, profesor de deseño e tipógrafo. A súa fonte Arrival xa está na miña lista da compra.

Un blog sobre deseño de xornais con especial atención a novidades dentro do sector e redeseños de cabeceiras famosas. Ogallá os responsables de certo periodico local tome nota. Mesmo conseguiría ser mais Xornal que Local.

Os resultados dun concurso de deseño no que me gustaría destacar esta aportación, esta e por suposto esta