sexta-feira, maio 06, 2005

Eu Confeso

Confeso que cando vexo unha idea xenial nalgures, teño que frearme para non plaxiala. Por exemplo...